Czym się zajmujemy

Jesteśmy oficjalnym partnerem Hanowerskiego Związku Hodowców Koni oraz Stada Ogierów w Celle. Naszym celem jest propagowanie hodowli koni hanowerskich w Polsce, załatwianie wszelkich formalności związanych z członkostwem w Związku, rejestracją źrebiąt oraz klaczy, a także dystrybucja nasienia ze Stada Ogierów w Celle. Oferta jest skierowana dla hodowców będących już członkami związku, a także dla hodowców chętnych do przystąpienia do związku.

Posiadamy szeroki dostęp do ocen źrebiąt oraz młodych klaczy z prób polowych, wystaw oraz wolnych skoków, co stanowi cenną wskazówką w doborze odpowiedniego reproduktora.

Na miejscu w Gnieźnie dysponujemy mrożonym nasieniem wybranych ogierów, pomagamy w sprowadzeniu świeżego nasienia oraz w załatwieniu wszystkich formalności z tym związanych.

.